กฎระเบียบชุมชน

การสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้แบ่งปันการบริหารจัดการโครงการ ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ
ทางเราได้ดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์ม เพื่อการทำโครงการร่วมกันของคนไทย
โดยเราจะไม่รบกวนหรือส่งข้อมูลไปยังข้อมูลส่วนตัว ที่ท่านลงทะเบียนกับเราไว้
ทั้งนี้ขอเพียงท่านร่วมแนะนำ พัฒนาไปกับเราอย่างสร้างสรรค์ ด้วยความเคารพ
มีไมตรีจิต และให้เกียรติ แก่เพื่อนสมาชิก ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ และความสนุกสนาน
ขอให้เพื่อนสมาชิกโปรดอ่านทำความเข้าใจสักเล็กน้อยครับ

1) ไม่ใช้คำหยาบ ว่าร้าย กล่าวร้าย กัน
2) แสดงความคิดเห็นได้ โดยไม่ผิดต่อกฏหมาย และศีลธรรมอันดี
3) ไม่บูลลี่ แบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา ความแตกต่างระหว่างบุคคล


*หากตรวจสอบหรือพบรายงานว่ากระทำผิดเราจะตักเตือนก่อน
หากกระทำซ้ำทางเราขออนุญาติปิดกั้น และสูงสุดคือ Block Account นะครับ